Les imatges d’aquesta web són tretes de: https://unsplash.com/

Codinach, Dolo. Entrevista personal 2 de març del 2021

Dolors. Entrevista personal 19 de març del 2021

Oms, Anna. Entrevista personal 1 de març del 2021