Futurs possibles:

  • Mes pobresa
  • Fi del món
  • Nova tecnologia

Futurs provables:

  • Extinció del planeta
  • Viure a mart

Futurs desitjables:

  • Economia perfecta