La Dolors Vilaragut va néixer el 1974, tenia un germà en Pep, la primera televisió la va tenir els setze anys, el primer cotxe el va tenir els vint-i-cinc anys, el primer cop que va anar al cinema va ser els catorze anys i va ser una sensació molt estranya anava a una escola de monges a la qual es parlava el castellà i no era mixta. Va fer estudis postobligatoris i el fet de ser dona no va fer la mili. La seva primera forma de guanyar diners va ser en un forn de pa del poble, treballava 6 h diàries. Va tenir el seu primer fill als 30 anys i la segona als 36. Ella canviaria el funcionament en general, sobretot els impostos que hi ha, no va arribar a viure el franquisme.